Välkomna

På denna sida lägger vi upp artiklar och berättelser om ofrivillig barnlöshet. Här kan du bland annat hitta artiklar om forskning, fakta och politik men även berättelser om hur det är att leva med längtan efter barn eller ett liv där barnet aldrig kom.

Ofrivilligt barnlöshet är ett ämne som omges av tabu och skam och som vi pratar väldigt lite om. Att vara ofrivilligt barnlös är psykiskt påfrestande, stressande och ger ofta en känsla av ensamhet. Många vittnar om en oförstående omgivning och utanförskap eftersom det finns en stor okunskap om ofrivillig barnlöshet.

Vi skapade denna sidan våren 2018 för att sprida kunskap om vad ofrivillig barnlöshet är och innebär för de som är drabbade. Vi vill också att fler ska våga prata om ämnet och inte känna skam, tabu och ensamhet. Du får gärna berätta din historia, för att ge andra hopp, stöd, kunskap och information.

Vi är en oberoende hemsida som länkar till artiklar inom ämnet ofrivillig barnlöshet. Åsikter i artiklarna eller berättelserna är författarnas egna. Om inget annat anges är bilderna hämtade från Pixabay eller Unsplash

 ARTIKLAR 

Senaste nyheterna inom fertilitetsforskningen och politiken. Artiklar om ofrivillig barnlöshet, debattartiklar och insändare. 

 FAKTA

Mellan 10-15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet, det vill säga att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas. Källa: Karolinska institutet.

BERÄTTELSER

För många ger det stöd och hopp att ta del av andras berättelser och en känsla av att inte vara ensam.


 

“Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar” Nalle Puh