”Gå till botten med oetiska adoptioner”

Debatt
SvD, Svenska Dagbladet

Ansvariga organisationer och myndigheter måste ta tag i problemet kring adoptioner som inte gått rätt till, och inte sopa något under mattan. Vi står bakom de krav som vuxna adopterade ställt på att det görs en utredning, skriver en grupp adoptivföräldrar.

Läs mer, SvD

Debattartikeln är undertecknad
Suzanna Asp

Eva Berggren

Henrik Berggren

Anna Gemfeldt

Lena Gordin

Ragnar Gordin

Bengt Johansson

Eivor Johansson

Ingvar Lundqvist

Lena Lundqvist

Shanna Löfgren

Marie Paulsson

Aino Rindlav

Mats Rindlav

Marita Rodriguez Gallardo

Tomas Rodriguez Hedling

Ulrika Siira

Anette Sidén

Ingemar Sidén

Sofia Strickson

Johan Svensson

Anna-Stina Takala

Katarina De Verdier

Kristin Vinqvist

Lisa Wall

Rolf Öhrn

Sally Öhrn