Vi kräver en oberoende granskning av Adoptionscentrum

Debatt, Adoptioner

Tidigare skrev 92 adopterade från Chile om oetiska adoptioner från landet. De är inte ensamma. I dag vittnar 40 adopterade från Colombia om att de oetiska adoptionerna inte var begränsade till Chile.

OPINION
Nyss såg vi hur 92 vuxna adopterade från Chile i ett öppet brev ställt sig frågande till vad som händer nu, när det visat sig att flera av de adoptioner som Adoptionscentrum förmedlat från Chile varit illegala. Nu höjer vi adopterade från Colombia våra röster och ställer samma fråga: Vilket ansvar har Sverige när det kommer till hanteringen av våra adoptioner?

Läs mer, Fria Tidningen

Johanna Lundqvist
Joel Mauricio Isabel Ortiz
Hugo Simon Rivas Nilsson
Cristina Montoya
Alba-Luz Angarita
Johana Lopez Sidebäck
Diana Waineby
Maria Ndombaxi
Johanna Mårtensson
Iki Gonzalez Magnusson
Marisol Cortes
Caroline Juliana Avila Fylking
Li Hansson
Jenny Eidenvall Rodriguez
Tatiana Marcela Cadavid
John Alexander Eriksson
Nathalie Elena Gordin
Philip Gordin
Javier De Cauca
Leonor Jaramillo Wastesson
Alberto Rk
Lisa Carlbom
Mariana Gualdron Castellanos
Livia Lundkvist-Boberg
Andres Petersson
Oscar Perezo Urrutia Svensson
Monica Rönnerdag
Martin Kärrfelt
Jessica Viktorsson
Mikael Andersson
Amanda Medina
Johany Johana Guerra Lopez
Vivi Sonestedt
Anders Hildén
Ruben Svensson
Lorenzo Hagliden Walderama
Ricard Lavin
Gabriel Ramos DeLa Gardié
Isabell Lindell Warensce
Daniel Mauricio