Regeringen vill ändra adoptionsregler

Philip Stockenhed

De tidigare reglerna ska ersättas med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken samt en ny lag gällande adoption i internationella situationer.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) säger till DN att reglerna ändras för att bemöta dagens förhållanden. De nya reglerna kommer också att innebära ett stärkt barnrättsperspektiv.

Läs mer, DN