Antalet barn som föds med surrogat ser ut att bli fler än internationella adoptioner

UPPDRAG GRANSKNING

Surrogatmödraskap, att bära ett barn åt någon annan, är inte tillåtet inom den svenska sjukvården. Samtidigt åker allt fler svenskar utomlands för att förverkliga drömmen om ett barn. Branschen tror nu att antalet barn som föds av surrogatmödrar i år blir fler än antalet internationella adoptioner.

Läs mer och se inslag, Svt Nyheter