USÖ bäst på provrörsbefruktningar med frysta embryon

Martin Avedal, Örebro Tribune

Kvinnor som genomgår en provrörsbefruktning vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har stor möjlighet att bli gravida och få barn.

Läs mer, Örebro Tribune