Nytt hopp för kvinnor med svåra smärtor

Ann-Cathrine Johnsson

Många patienter med endometrios är sjukskrivna under längre perioder och behandlas med beroendeframkallande morfinpreparat mot sin smärta.

En ny rehabilitering skulle kunna hjälpa dessa kvinnor till en bättre livskvalitet och att komma tillbaka i arbete.

Läs mer: Svenska Dagbladet