Mannen i fokus i projekt om barnlöshet

Text: ÅSA HANSDOTTER

Ofrivillig barnlöshet är numera en folksjukdom som är lika vanlig som diabetes. Dels väntar kvinnor med att skaffa barn tills de blir äldre vilket gör det svårare att bli gravid, dels visar studier att spermieantalet hos män drastiskt försämrats under de senaste femtio åren. ReproUnion 2.0 är ett danskt-svenskt initiativ som vill minska ofrivillig barnlöshet i EU.

Läs mer: Vetenskap & Hälsa