De väljer inte bort männen

Jenny Jewer

Välutbildade, med heltidsjobb och ett rikt socialt nätverk. Uppsalaforskare har studerat de första svenska ensamstående kvinnorna som fått assisterad befruktning.
Läs mer: Upsala Nya Tidning