Debatt: När vi inte längre kunde få barn blev vi droppade av samhället

Agneta Svensson & Linda Malm, Andra Sidan tröskeln

Det är dags för oss nu – vi som är permanent ofrivilligt barnlösa.

Att bilda barnfamilj, till nästan vilket pris som helst, ligger i samhällets intresse. Stödet är väl utbyggt, valen många, men vården och stödet för oss som landar utan det lyckliga slutet – på andra sidan tröskeln – är närmast obefintligt.

Läs mer: DT.se