Använde surrogat – erkänns som mamma

Stefan Hesserud Persson, P4 Stockholm

Högsta domstolen erkänner en amerikansk dom som gör en kvinna från Stockholms län till rättslig mor till ett barn som fötts genom surrogatarrangemang.

Läs mer: P4 Stockholm