Möjligt samband mellan luftföroreningar och minskad fertilitet

Annika Östman, Sveriges Radio

Luftföroreningar kan ha ett samband med minskad fertilitet hos kvinnor. Det menar forskarna bakom en italiensk studie som presenterats på en konferens i Wien igår.

Läs mer/Lyssna på inlägget, Sveriges Radio