Filmrecension: Samhällskollaps – mais non!

Miranda Sigander

Nyfödde Théo överges på BB och placeras i fostervård i väntan på adoption. En tuff start men i den här varma filmen full av socialtjänstproffs önskar man snart ett liknande öde för alla barn.

Läs mer: Kristianstadbladet