M-förslag saknar barnperspektivet

Roland Sennerstam, Dagen

Det finns ett starkt behov hos oss alla att få vårt ursprung klart för oss, skriver barnläkaren Roland Sennerstam, angående surrogatmödraskap.

Läs mer: Dagen