Utvärdering visar att vård vid endometrios behöver förbättras

Socialstyrelsen

För lite fortbildning om endometrios, en ojämlik tillgång till specialister, brister i uppföljning av patienter liksom brister i kunskap. Det finns flera områden som behövs utvecklas och förbättras inom endometriosvården, det visar den första nationella utvärderingen inom området.

Läs mer: Socialstyrelsen