Utländsk dom om surrogatfödsel erkänns av HD

Anja Haglund/TT

RÄTTSLIGT En svensk kvinna som fick barn genom en surrogatmamma i USA ska ses som barnets rättsliga förälder, slår Högsta domstolen fast.
Man sätter barnets bästa och rätt till privatliv i första rummet, säger forskaren Erik Mägi.

Läs mer: VT.se