Bättre ekonomi leder till färre adoptioner

Lisa Andersson TT

SAMHÄLLE Utlandsadoptionerna har minskat drastiskt på senare år. Under 2009 adopterades 750 barn till Sverige, jämfört med 144 barn till och med november i år.

Minskningen förklaras delvis med att ursprungsländerna har fått det bättre ekonomiskt och kan hjälpa barnen på plats.

Läs mer: VT.se