Kraftig ökning av kvinnor som fryser in sina ägg

SVT Nyheter

Fler kvinnor väljer att frysa in sina ägg av icke-medicinska skäl för att kunna bilda familj senare i livet. 
Vi märker av ett ökande intresse av att spara sina ägg för framtiden, säger fertilitetsläkaren Thomas Brodin på Carl von Linnékliniken i Uppsala.

Läs mer: SVT Nyheter