Assisterad befruktning med embryodonation och dubbeldonation

Socialstyrelsens analys av de nya reglerna kring dubbeldonation och embryodonation visar att många fler ofrivilligt barnlösa redan nu kan få behandling genom dubbeldonation, medan embryodonation är en behandling som är mer svårtillgänglig och även etiskt mer komplex.

Läs mer: Socialstyrelsen