Provrörsbefruktningar pausas på grund av coronaviruset

Michael Toll, Aftonbladet

IVF, där ägg plockas ut, befruktas utanför kroppen och sätts in i livmodern igen, pausas. Detta på grund av coronavirusets utbredning.
– Vi följer utvecklingen noga och kommer att återföra äggen när läget kring det nya coronaviruset har stabiliserats, säger Lotta Wassén, verksamhetschef för gynekologi och reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer: Aftonbladet
Informationen man hänvisar till i artikeln: ESHRE News