Kategori: Artiklar

Ebbe kom till genom surrogatmamma i USA

Maja Strömberg, Kvällsposten När Maria Gustafsson och Mattias Kristensson inte kunde få barn på egen hand tog de hjälp av en surrogatmamma.  Den 2 december föddes Ystadsparets son Ebbe på andra sidan Atlanten. – Vi...

Bättre ekonomi leder till färre adoptioner

Lisa Andersson TT SAMHÄLLE Utlandsadoptionerna har minskat drastiskt på senare år. Under 2009 adopterades 750 barn till Sverige, jämfört med 144 barn till och med november i år. Minskningen förklaras delvis med att ursprungsländerna har...

Utländsk dom om surrogatfödsel erkänns av HD

Anja Haglund/TT RÄTTSLIGT En svensk kvinna som fick barn genom en surrogatmamma i USA ska ses som barnets rättsliga förälder, slår Högsta domstolen fast.Man sätter barnets bästa och rätt till privatliv i första rummet, säger...