Länkar

Föreningar

Andra sidan tröskeln – föreningen för permanent ofrivilligt barnlösa
www.andrasidantroskeln.se

Endometriosföreningen – patientförening för personer med endometrios
www.endometriosforeningen.com

Femmis – Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation
www.femmis.se

PCOS Sverige, Polycystiskt Ovariesyndrom
www.pcossverige.se

Riksförbundet – ofrivillig barnlöshet
www.barnloshetsverige.se

Scandinavian Seed Siblings – föreningen för dig som blivit till med donerad säd, samt föräldrar och donatorer
www.seedsibling.org

Spädbarnsfonden – Föreningen för dig som förlorat ett barn under graviditeten och/eller under barnets första levnadsår.
www.spadbarnsfonden.se

Surrogat.nu – Föreningen för surrogatmödraskap
www.surrogat.nu

Adoption

Adoptionscentrum
www.adoptionscentrum.se

Ensamståendes Adoptivföräldrars förening
www.eaf.nu

Barnen Framför Allt
www.bfa.se

Barnens Vänner
www.bvadopt.se

Familjeföreningen för Internationellt Adopterade
www.ffia.se

Facebookgrupper om ofrivillig barnlöshet

IVF Support Group
www.facebook.com/groups/ivfsupportgroup

IVF Sverige
www.facebook.com/groups/1650129631881855/?fref=nf

Längtan efter barn
www.facebook.com/groups/936083876441345

Missfall – stödgruppen
www.facebook.com/groups/villhabebis

Ofrivillig barnlöshet
www.facebook.com/groups/217088764986335

Ofrivilligt barnlösa – syskonlängtan
www.facebook.com/groups/682724211777812

Ofrivilligt barnlösa – utan barn
www.facebook.com/groups/816601901692359

Poddar och YouTube

IVF Podden av Emma Karling Widsell och Carolina Tristen

Jag vill ha barn med Cilla Holm och Annika Leone

Ruvarpodden – en podd om längtan

Övrigt

Bloggar om barnlängtan, IVF och provrörsbefruktning
http://ivfbloggar.blogspot.se

Fertilitetsguiden – en privat informationssida
www.fertilitetsguiden.com

Healthcare Media – information om hälsa och sjukvård
Missfall
Ofrivillig barnlöshet

Insamlingsstiftelsen för IVF – Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling.
www.stiftelsenivf.se

Längtan – Ett organ vars syfte är att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet
www.facebook.com/langtansverige

Missfall Räknas – Ett instagramkonto om missfall
@missfallraknas

Regnbågsfamiljen – Hemsida för homo- och bisexuella som är eller önskar att bli föräldrar
www.regnbågsfamilj.se

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
www.rfsl.se

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
www.rfsu.se

Surrogacy Sweden – information och konsultation för er som funderar på surrogatvärdskap
www.surrogacysweden.se

Vill ha barn – för ofrivilligt barnlösa
www.villhabarn.se

IVF kliniker i Sverige
Offentliga och privata kliniker
Q IVF Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning

Tipsa oss gärna om vi missat att länka till en sida du tycker ska vara med. Mail: info@ofrivilligtbarnlos.se