Taggat: adoption

Den internationella adoptionsverksamheten ska ses över

Pressmeddelande Regeringskansliet Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021. Läs mer:...

Hon sommarpratar i radio

Roland Klinga, NT.se NORRKÖPING “Det här är en berättelse som måste berättas. Vi talar inte så mycket om adoptioner i dag”, säger Madeleine In Hwa Björk. Läs mer: NT.se

Uttalande om barnets rätt vid surrogatmödraskap

Pressmeddelande från Adoptionscentrum Uttalande antaget vid Adoptionscentrums förbundsstämma 2019-05-26 Sverige ska lära sig av historien Idag firar många Mors dag. För en del adopterade väcks då frågan om vem som är mamma. Tankar och...