Taggat: endometrios

Endometrios behandlas med antibiotika

Amerikanska forskare planerar en stor klinisk studie där kvinnor som lider av endometrios ska behandlas med antibiotika. Försök på möss har visat att de smärtsamma vävnadsförändringarna går tillbaka av antibiotikumet metronidazol.Läs mer: Aftonbladet

Nytt hopp för kvinnor med svåra smärtor

Ann-Cathrine Johnsson Många patienter med endometrios är sjukskrivna under längre perioder och behandlas med beroendeframkallande morfinpreparat mot sin smärta. En ny rehabilitering skulle kunna hjälpa dessa kvinnor till en bättre livskvalitet och att komma...