Taggat: kvinnlig infertilitet

Livmoderstransplantation

Bara i Sverige finns det mellan 2 000 och 3 000 kvinnor som är barnlösa på grund av en obrukbar eller obefintlig livmoder. Vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet pågår sedan 1999 ett forskningsprojekt som...

Litteraturlista

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet har en omfattande lista på sin hemsida på böcker som berör barnlöshet, missfall, infertilitet, adoption etc. Det finns även barnböcker som beskriver olika sätt hur barn kan bli till. Litteraturlista