Taggat: livsstil

Fler föder barn efter 45 – tiodubblats sedan 80-talet

Jenny Lagerstedt Antalet kvinnor över 45 år som föder barn har trefaldigats sedan år 2 000 och tiofaldigats sen 80-talet. Ändrade attityder i samhället och den medicintekniska utvecklingen är några av orsakerna, enligt Socialstyrelsen....

Litteraturlista

Riksförbundet Ofrivillig Barnlöshet har en omfattande lista på sin hemsida på böcker som berör barnlöshet, missfall, infertilitet, adoption etc. Det finns även barnböcker som beskriver olika sätt hur barn kan bli till. Litteraturlista