Taggat: politik

Den internationella adoptionsverksamheten ska ses över

Pressmeddelande Regeringskansliet Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021. Läs mer:...

Debatt om surrogatmödraskap – Agenda

SVT/Agenda Ska icke-kommersiellt surrogatmödraskap tillåtas i Sverige? Frågan splittrar politikerna. Debatt mellan Filippa Reinfeldt (M), hbtq-politisk talesperson, och Kristina Nilsson (S), vice ordf socialutskottet.  Se programmet: Agenda/SVT